hfhfhfhfhfhfhfhf

בית ספר :

שם המורה :

וידאו של YouTube

נושא :

יחידת הוראה

תחום הדעת

y8iyhiy7ui9

נושא בתכנית הלימודים


נושא2.jpg

נושא השיעור


פיתוח


שכבה2.jpg

שכבת גיל


משך2.jpg

משך השיעור


רציונל2.jpg

רציונל למורה


רצף2.jpg

רצף


מטרות2.jpg

מטרות תוכן
(תחומי תוכן וציוני דרך)


מושגים


מיומנות2.jpg

מיומנויות המאה

ה-21


עזרים2.jpg

עזרים לתהליכי החשיבה


תחומים2.jpg

חומרי למידה
(כתובים ומתוקשבים)

סרט

היענות2.jpg

היענות לשונות


תוצרי2.jpg

תוצרי למידה




.

מהלך2.jpgמהלך השיעור


מהלך ההוראה

תיאור הפעילות

זמן
משך2.jpg

פתיחה2.jpg

פתיחה



גוף השיעור



סיכום



יישום2.jpg

יישום



עבודה2.jpg

עבודה פרטנית



העשרה2.jpg

העשרה



סיכום2.jpg

סיכום ורפלקציה



מעבדת2.jpg

מעבדת מחשבים



שיעורי2.jpg

שיעורי בית




מהלך השיעור


מהלך ההוראה

תיאור הפעילות

זמן
משך2.jpg

פתיחה2.jpg

פתיחה



גוף השיעור



סיכום



יישום2.jpg

יישום



עבודה2.jpg

עבודה פרטנית



העשרה2.jpg

העשרה

יח


סיכום2.jpg

סיכום ורפלקציה



מעבדת2.jpg

מעבדת מחשבים



שיעורי2.jpg

שיעורי בית








SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments