زوايا موضوع الموطن لجميع الصفوفhttps://sites.google.com/a/edu-haifa.org.il/ibnhaldun/tane1_ibinkhaldon


https://sites.google.com/a/edu-haifa.org.il/ibnhaldun/tane2_ibinkhaldon
 
https://sites.google.com/a/edu-haifa.org.il/ibnhaldun/tane3_ibinkhaldon
 
https://sites.google.com/a/edu-haifa.org.il/ibnhaldun/talet1_ibinkhaldon


https://sites.google.com/a/edu-haifa.org.il/ibnhaldun/talet2_ibinkhaldon
 
 
https://sites.google.com/a/edu-haifa.org.il/ibnhaldun/talet3_ibinkhaldon


 https://sites.google.com/a/edu-haifa.org.il/ibnhaldun/rabea1_ibinkhaldon

https://sites.google.com/a/edu-haifa.org.il/ibnhaldun/rabea2_ibinkhaldon
 

https://sites.google.com/a/edu-haifa.org.il/ibnhaldun/rabea3_ibinkhaldon
 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments